Architectuurcafé
Terug
 
Afdrukken
Oostvaardersplassen, Oostvaarderswold, NAC
Uitgegeven: 09-03-2012

21 maart 2012

Architectuurcafé Stichting ALS

Oostvaardersplassen, Oostvaarderswold, NAC

Al geruime tijd staan de Oostvaardersplassen, het Oostvaarderwold en het Natuuractiviteitencentrum (NAC) dat aan de Lelystadse kant van de Oostvaardersplassen voorzien is, in de belangstelling, zowel lokaal als landelijk. De recente uitspraak van de Raad van State over het Oostvaarderswold is daar het meest actuele voorbeeld van.

Op woensdag 21 maart organiseerde Stichting ALS een architectuurcafé over de Oostvaardersplassen, Oostvaardersveld  en –Wold en het NAC. Een drietal sprekers ging in op deze actuele ontwikkelingen en schetsten wat die betekenen voor het unieke natuurgebied aan de zuidzijde van onze stad.

Theo de Bruin van Staatsbosbeheer startte met een korte inleiding omtrent de (bestuurlijke/politieke/financiële), perikelen rondom het NAC, Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld en –Wold, en gaf de samenhang tussen deze onderwerpen aan.

Klaas Jan Wardenaar ecoloog/landschapsarchitect bij  bureau Vista schetste een beeld van het gebied, het landschap, de bodem, moerasvorming, en bracht de cyclische natuur processen in samenhang met de grote grazers in beeld. Daarnaast ging hij in op een aantal aspecten met betrekking tot het NAC ( beleving,  inpassing in het gebied en ontsluiting)  die tezamen tot een visie en ontwerp hebben geleid.

Als logisch vervolg op de inleiding van Klaas Jan Wardenaar gaf Olaf Gipser van Gipser Architects een toelichting op zijn prijswinnend ontwerp voor het Natuur Activiteitencentrum. Hij ging daarbij ondermeer in op het programma van eisen en zijn visie op het NAC.

 
Het architectuurcafé werd gehouden in de Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201 te Lelystad. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang programma 19.30 uur.
Het architectuurcafé was vrij toegankelijk.


Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur