Architectuurprijs
Terug
 
Afdrukken
Toelichting bij genomineerden voor ALS- prijsvraag 2006
Uitgegeven: 08-04-2007
NS-Station Lelystad Centrum (1988)
Architect: P.Kilsdonk van het NS-architectenbureau)
Opdrachtgever: Nederlandse Spoorwegen
 
Een transparante kap overdekt de doorlopende spoordijk. Het station geeft daardoor uitdrukking aan de dynamiek van het reizen. De enorme, iets van elkaar verschoven glasvakken lopen als een waterval af naar het Stationsplein. Zij worden gedragen door een stalen ruimtevakwerk, dat op de perrons gesteund wordt door vlindervormige constructies. Kleuren accentueren de verschillende constructie-elementen en zorgen voor een boeiend lijnenspel. Sociale veiligheid – zien en gezien worden, ook in de relatie tussen beneden en boven – kenmerken alle NS-ontwerpen uit de tachtiger jaren van de twintigste eeuw Zo ook dit station.Het is jammer dat dit architectonisch interessante en fraaie bouwwerk dermate is omsloten door andere minder boeiende gebouwen en het daardoor niet goed meer tot zijn recht komt. Het blijft echter zeker een nominatie waard.
 
Jeugd- en buurthuis "de Krakeling" (1972, uitbr. 1988)
Architect: E.Mulder (Rijksdienst v/d IJsselmeerpolders)
Opdrachtgever: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
Architect van de uitbreiding: G.W.Koekkoek
 
Het oorspronkelijke gebouw bestond uit twee ronde bouwvolumes, die door een kleine tussenbouw aan elkaar waren gekoppeld; vandaar de naam “de Krakeling”. De ronde puntdaken geven bovendien het gebouw een eigen gezicht temidden van alle platte daken in deze tweede buurt van Lelystad. Een ruime hal, gedeeltelijk met een entresol gaf in die eerste fase van Lelystads ontwikkeling gelegenheid voor tal van buurtbijeenkomsten, kinderpartijen enz.. Bijzonder fraai is de stedenbouwkundige situatie van de Krakteling: aam een doorgaande fietsroute, met een goed bereikbare parkeerplaats en aan de kop van de groenzone tussen Baai en Fjord. Op deze plaats komt het originele gebouwtje voor nominatie in aanmerking.
 
"Centrum voor Kunst en Cultuur "de Kubus" (1983)
Architect: W.Davidse
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
 
Dit markante gebouw is vernoemd naar de in de jaren ‘80 populaire houten kubuspuzzel, die uit grillige onderdelen kon worden samengesteld. Rond de kern, waarin de concertzaal, liggen vier vrijwel identieke eenheden met ateliers en muziekkamers, elk met een ronde traptoren. De ateliers staan via grote glasvlakken in verbinding met de gangen. Vides zorgen voor openheid en steeds wisselende lichtinval. Aan de detaillering is veel aandacht besteed: Donker hout, heldere kleuren en plantenbakken contrasteren met het in zicht gelaten betonskelet en de grijze betonstenen. De situering doet volledig recht aan dit architectonisch juweeltje. De Kubus komt daarom in aanmerking voor nominatie.
  
"Smedinghuis" (1971)
Architect: D.van Mourik (Ph.M.Rosdorff)
Beeldend kunstenaar: Auke de Vries
Opdrachtgever: Toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
 
Aan dit gebouw is de naam verbonden van de directeur/landdrost van de Wieringermeer en de Noordoostpolder, dr.ir. S.Smeding. Het monumentale kantoorgebouw voor de toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (ca. 850 ambtenaren) moest in een vroeg stadium de ontwikkeling van Lelystad ondersteunen en het vertrouwen in de toekomst van Lelystad versterken bij particuliere investeerders.Het uit prefab elementen van beton, aluminium en kunststof opgetrokken gebouw toont een eigentijdse architectuur, zowel aan de gevels als bij het interieur. De vormgeving van de gevels wordt beheerst door de naar buiten gebrachte verticale leidingkokers en de horizontale glasstroken. Binnen zijn het de vloerelementen van schokbeton, die kenmerkend zijn voor dit gebouw. Het zijn cassetteplaten aan de plafonds die de kantoorruimten een eigen karakter geven. De entree ligt, passend in de oorspronkelijke stedenbouwkundige context op het eerste niveau.  In 1995 is het Smedinghuis in opdracht van de Rijksgebouwendienst, naar ontwerp van Baneke, Van der Hoeven architecten bna uitgebreid in verband met de vestiging van de Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA). De fraaie aanbouw kreeg een heel eigen karakter, maar komt helaas door de geringe afstand tot de belendende gebouwen niet tot zijn recht. Door de brand in 2002 is het gebouw zeer ernstig beschadigd. Gelukkig is besloten het geheel in de oorspronkelijke stijl te restaureren. Het interieur kreeg een lichter en moderner karakter, maar de cassetteplaten aan de plafonds zijn gehandhaafd. Nog steeds is het Smedinghuis een belangrijk oriënteringspunt in Lelystad. Het is mede genomineerd om zijn historische waarde en als karakteristiek gebouw uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw .
 
“Meerzicht” (2003)
Architect: A.C.Alberts
Opdrachtgever: Stichting Meerkanten Flevo-Veluwe
 
In dit regionale centrum van de Stichting Meerkanten kunnen 56 psychiatrische patiënten worden opgenomen. De “organische” architectuur is geïnspireerd door de antroposofie van Rudolf Steiner en kenmerkend voor het architectenbureau Alberts en van Huut. Bekende gebouwen van dit bureau zijn het ING –kantoor in de Bijlmer en het kantoor van de Gasunie in Groningen. Het fraaie metselwerk van licht rode baksteen en witte voegen met strakke figuren in donkere stenen en voegen is evenals de schuin aflopende muurbeëindigingen typerend voor deze architectuur. De raamkozijnen zijn lichtblauw geschilderd en contrasteren fraai met het rode metselwerk. De gevels zijn plastisch en zeer levendig en trekken zeker de aandacht van de voorbijgangers. Het is jammer dat ondanks de open ruimte waarin het gebouw is gesitueerd de levendige westgevel deels aan het oog wordt onttrokken. interieur is functioneel, eenvoudig en op menselijke schaal. Omdat Meerzicht een aansprekend vertegenwoordiger is van de organische architectuur is, het genomineerd.