Dag van de Architectuur
Terug
 
Afdrukken
21 juni 2008 Dag van de Architectuur
Uitgegeven: 04-06-2008

Op 21 juni a.s. organiseert stichting  ALS wederom de Dag van de Architectuur. Het landelijk thema voor deze dag is  "Architectuur & Politiek".
In Lelystad geven we invulling aan dit thema met een debat met als titel 'Van vaag idee tot feestelijke opening', over de rol van politiek en overheid bij de realisatie van gebouwen en projecten. 
 
Deelnemers aan het debat zijn:

  • Tjeerd van der Zwan, oud-wethouder ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling van Lelystad, burgemeester van Achtkarspelen
  • Bas-Jan van Bochove, oud-wethouder volkshuisvesting van Lelystad, Tweedekamerlid voor het CDA
  • Wim Trieller, oud-wethouder gemeente Almere, directeur Heijmans vastgoed
  • Paul van Oostrum, directeur Bemog
  • Bert Strijbos, oud-directeur stadsonwikkeling Almere, voorzitter welstandscommissie gemeente Lelystad
  • René van Zuuk, René van Zuuk Architecten (onder voorbehoud)
  • Wethouder Jop Fackeldey zal, na een inleiding op het onderwerp, als debatleider optreden. 

Het debat zal gevoerd worden aan de hand van een aantal prikkelende stellingen,  en wij zijn er van overtuigd dat de deelnemers aan het debat, gezien hun ervaringen zowel in de politieke arena als aan de ontwikkelingskant, hun creatieve en inspirerende gedachten en ideeën vlammend voor het voetlicht weten te brengen.
 
Het programma van de Lelystadse Dag van de  Architectuur luidt als volgt:
 
09.30 uur    inloop en koffie in het stadhuis van Lelystad
10.00 uur    opening door de voorzitter van stichting ALS, toelichting op programma
10.10 uur    inleiding op het thema Architectuur & Politiek door wethouder Jop Fackeldey
10.30 uur    debat: 'Van vaag idee tot feestelijke opening'
11.45 uur    afsluiting ochtendprogramma
12.00 uur    lunch bij "De Vier Engelen" aan de Zilverparkkade
13.00 uur    rondrit door de stad langs de voor de Architectuurprijs 2008 genomineerde Kunstwerken in de Openbare ruimte en bezoek aan een aantal bijzondere ontwikkelingen in de stad
14.30 uur    terug in het stadhuis, bekendmaking winnaar architectuurprijs 2008, afsluiting en borrel
15.30 uur    einde 
 
Deelname aan de Dag van de Architectuur is gratis. U dient zich vooraf aan te melden voor de Dag van de Architectuur. Dit kan bij de infobalie van het Stadhuis, bij de bibliotheek of via info@stichtingals.com.
 
Graag ontvangt Stichting ALS u op zaterdag 21 juni tussen 09.30 en 10.00 uur in het stadhuis.
Wij gaan er, samen met u, een leuke dag van maken!