Dag van de Architectuur
Terug
 
Afdrukken
Dag van de Architectuur zaterdag 23 juni 2007
Uitgegeven: 15-05-2007
‘Tijdelijk Verblijf!’. Dat is het thema van de Dag van de Architectuur die op 23 juni a.s. in Lelystad wordt gehouden. Op die dag neemt stichting ALS haar gasten mee naar een aantal bijzondere tijdelijke verblijfplaatsen in Lelystad.  
Het begrip tijdelijk verblijf kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Het kan een permanent gebouw zijn waar de bezoeker tijdelijk verblijft, maar het kan ook een tijdelijk gebouw zijn. In beide categorieën zijn ook in Lelystad tal van voorbeelden te noemen. Tijdens het programma worden een aantal van die plekken bezocht. Zo wordt ondermeer een bezoek gebracht aan het ziekenhuis, het nieuwe woonzorgcompex aan het Ravelijn, de spaceboxen en de semipermanente school aan de Buizerdweg. Architecten van de verschillende gebouwen zullen in een toelichting aangeven aan welke eisen het tijdelijk verblijf dat zij hebben ontworpen dient te voldoen.
De Dag van de Architectuur start zaterdag 23 juni om 09.30 uur in het Provinciehuis (Visarenddreef 1). De tijdelijke locaties in het stadshart worden te voet bezocht. Voor busvervoer naar de locaties buiten het stadshart wordt gezorgd. De dag wordt ’s middags afgesloten met de bekendmaking van de winnaar van de Architectuurprijs Lelystad.
Deelname
Wie ook een kijkje wil nemen in een aantal bijzondere tijdelijke verblijven is van harte welkom op de Dag van de Architectuur op zaterdag 23 juni. Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Wie verzekerd wil zijn van een plaats doet er goed aan zich aan te melden. Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 22 juni aanmelden bij de informatiebalie van het Stadhuis of de openbare bibliotheek Lelystad. Per e-mail aanmelden is ook mogelijk via de knop Contact op deze website.
De Dag van de Architectuur is een internationaal evenement, een initiatief van de Union Internationale des Architectes, en wordt in Nederland georganiseerd door de Bond van Nederlandse Architecten, in nauwe samenwerking met onder andere meer dan veertig lokale architectuurcentra.
Voor meer informatie over de Architectuurprijs Lelystad, kijk op onze website bij Architectuurprijs en kies de mooiste (fiets)brug van Lelystad.