Architectuurcafé
Terug
 
Afdrukken
Architectuurcafé Stichting ALS over Floriade Almere 2022 en Stadswijk Floriade op 10 februari 2016
Uitgegeven: 27-01-2016

Architectuurcafé Stichting ALS over Floriade Almere 2022 en Stadswijk Floriade 

Op woensdag 10 februari organiseert stichting ALS (architectuur, landschap en stedenbouw) een Architectuurcafé over Floriade Almere 2022 en Stadswijk Floriade.

 In juli 2015 is het Masterplan Floriade 2022 vastgesteld. Hierin zijn de contouren geschetst voor de wereldtuinbouwtentoonstelling zoals die in 2022 in Almere zal plaatsvinden. Tijdens deze zevende editie staat de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector centraal.
De Almeerse Floriade gaat verder: kennis, producten en technologieën uit de tuinbouw worden ingezet om oplossingen te vinden voor urgente en mondiale verstedelijkingsvraagstukken op het gebied van voedsel, energie, water en gezondheid.

Edwin Bos, Projectmanager Almere Centrum Weerwater (Floriade) bij de gemeente Almere zal een presentatie houden over de Floriade 2022 en de stadswijk Floriade. Hij zal in zijn presentatie ingaan op de achterliggende gedachte van Floriade in Almere en de verwachtingen voor wat betreft de ontwikkeling van Almere. In de aanloop naar de Floriade is ‘The Making Of’ een belangrijk onderdeel. Onder die noemer worden activiteiten en projecten opgetuigd die bijdragen aan de wereldtentoonstelling én aan het streven naar een duurzame stad.

In zijn presentatie komen verder de actuele stand van zaken, waar het gaat om ontwerp plannen en initiatieven en de spin-off die te verwachten is voor de regio, aan de orde. 

Het architectuurcafé wordt gehouden in MFC De Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201A in Lelystad. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur.
De toegang is gratis. Na afloop staat er een drankje voor u klaar.