Architectuurcafé
Terug
 
Afdrukken
GROWING GREEN CITIES
Uitgegeven: 31-10-2014

Marc Buiter zal in zijn lezing inhaken op het thema Growing Green Cities in het kader van de Floriade in 2022. Meer in het bijzonder zal hij uiteenzettenhoe het streven naar ‘feeding, greening, healthying & energizing the city’ vertaald kan worden naar beleid en praktijk in Flevoland. Hij laat daarbij zien hoe de overgang naar een duurzame stedelijke ontwikkeling kan worden versneld door in de praktijk op verschillende manier gericht aan te sturen op innovaties rond de voorziening van stedelijke behoeften aan voedsel, natuur, grondstoffen en energie. Het gaat hierbij om onderwerpenzoals voedselbossen, bouwakkers en de vorming van korte productie-consumptieketens tussen stad en ommeland.

Dick Koster verzorgt een presentatie over het Eetbare Doolhof, een plan dat Cittanova heeft ingediend bij de provincie in het kader van het programma Nieuwe Natuur. Dit programma is erop gericht om de beste ideeën te selecteren voor het creëren van nieuwe natuur. Het Eetbare Doolhof heeft de laatste ronde van het programma bereikt. Op 17 december neemt Provinciale staten een definitief besluit.


Over de sprekers

“Onder de naam ‘Embergy Consulting’ (kortweg: Embergy) heeft Marc Buiter een eenmanszaak voor advies, training en journalistiek op het gebied van Milieu en Duurzaamheid. Embergy is een netwerkpartner van onder meer Natuur- en Milieufederatie Flevoland, Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) en Urgenda, actieorganisatie voor duurzaamheid en innovatie. Voor die laatste organisatie heeft hij ondersteuning verleend aan diverse duurzaamheidprojecten en –initiatieven in Almere, met name rond de bedrijventerreinen De Vaart en De Buitenvaart en de nieuwbouwwijk Nobelhorst. 

Dick Koster is stedenbouwkundige. Hij werkt bij Cittanova, bureau voor Planontwikkeling. Cittanova is met name actief binnen het vakgebied van stedelijke (her)ontwikkeling. Cittanova slaat bruggen tussen stad en landschap, tussen wonen, welz
ijn en zorg, tussen ontwikkelen en duurzaamheid. Dick is daarnaast al meer dan 10 jaar bestuurslid van stichting ALS.

Het architectuurcafé wordt gehouden in de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uurHet architectuurcafé is gratis toegankelijk. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Regien van Adrichem, voorzitter stichting ALS, 06 – 50 69 63 09